AVG Verklaring

PRIVACYVERKLARING TELEWAS TECHNIEK NEDERLAND
INHOUD
Bedrijfsgegevens    2
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken    2
Persoonsgegevens die wij verwerken    2
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken    3
Geautomatiseerde besluitvorming    3
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren    3
Delen van persoonsgegevens met derden    3
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken    3
Klikgedrag en bezoekgegevens    3
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen    4
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen    4
Verkoop aan derden    5
Aanpassen privacyverklaring    5

 

BEDRIJFSGEGEVENS
Telewas Techniek Nederland, gevestigd aan Klappenburgstraat 71, 6681 XP Bemmel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Roy Speksnijder is de Functionaris Gegevensbescherming van Telewas Techniek Nederland en is te bereiken via:
info@telewastechniek.nl
https://www.glasprotectie.nl
Klappenburgstraat 71
6681 XP Bemmel
(06) 23255376
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Telewas Techniek Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om diensten bij u af te leveren
- Analyse van uw gedrag op de website (via Google Analytics) om daarmee de website te verbeteren.
Telewas Techniek Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Telewas Techniek Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- KvK nummer (indien van toepassing)
- btw-nummer (indien van toepassing)
- Bankrekeningnummer
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Telewas Techniek Nederland heeft niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Telewas Techniek Nederland raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@telewastechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Telewas Techniek Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Telewas Techniek Nederland) tussen zit.
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
We bewaren de genoemde persoonsgegevens zolang u klant van Telewas Techniek Nederland bent en om te voldoen aan de, door de Belastingdienst, opgelegde bewaartermijn van 7 jaar.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld. De persoonsgegevens worden alleen gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Telewas Techniek Nederland maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.
Telewas Techniek Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website negatief beïnvloeden.
KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Telewas Techniek Nederland heeft hier geen invloed op.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren, en gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Telewas Techniek Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar:
info@telewastechniek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Telewas Techniek Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Telewas Techniek Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@telewastechniek.nl.
Telewas Techniek Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: zolang u klant van Telewas Techniek Nederland bent en om te voldoen aan de, door de Belastingdienst, opgelegde bewaartermijn van 7 jaar.

VERKOOP AAN DERDEN
Telewas Techniek Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Telewas Techniek Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2023 Telewas Techniek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel